Шумська міська рада - об'єднана територіальна громада

Тернопільська область, Кременецький район

Положення

 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               Рішенням виконкому 

                                                                        від 02.02.2018р.№ 285

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділення у справах дітей та сім’ї  комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Шумської міської ради.

1.Загальні положення

1.1. Відділення у справах дітей та сім’ї є структурним підрозділом Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Шумської міської ради (далі відділення), що проводить соціальну роботу з сім’ями (особами), дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

  1. Рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію відділення  приймаються міською радою.
  2. Положення про відділення затверджується Шумською міською радою відповідно до пропозицій директора Центру.
  3. Відділення здійснює некомерційну господарську діяльність (без мети отримання прибутку).
  4. Працівники відділення  призначаються на посаду та звільняються з посади наказом директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Шумської міської ради відповідно до чинного законодавства України.
  5. Відділення у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", постановами Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 895 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах», від 21.11.2013 № 896 «Порядок виявлення (oci6), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та супроводу таких (oci6)», наказами Міністерства соціальної політики, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, Тернопільського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, розпорядженнями міського голови, статутом комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Шумської міської ради затвердженим рішенням ХХХІ сесії Шумської міської ради від 15 грудня 2017 р. №1398, іншими нормативними актами з питань, що регулюють його діяльність, та цим положенням.

1.7. Основними принципами діяльності відділення  є:

законність;

соціальна справедливість;

доступність та відкритість;

конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

додержання і захист прав людини;

адресність та індивідуальний підхід;

добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

  1. Відділення надає послуги на безоплатній основі.

2. Основні завдання відділення:

  1. Надання соціальних і реабілітаційних послуг, проведення соціальної роботи з сім’ями (особами) та дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах;
  2. Організація виконання комплексних програм i заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення сімей (осіб), дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння у отримані ними виплат i соціальних послуг за місцем проживання, перебування;
  3. Реалізація державної політики з питань підтримки сім’ї;
  4. Реалізація державної політики з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків;
  5. Реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, виконання відповідних регіональних і місцевих програм;
  6. Забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання дитячій бездоглядності і безпритульності, вчинення дітьми правопорушень, координація даної роботи у громаді.
 1.  Відділення відповідно до покладених завдань здійснює функції:
  1. Виявлення та ведення обліку сімей (осіб), дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах в т.ч. учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, які потребують сторонньої допомоги;
  2. Проведення оцінки потреб сімей (осіб), дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги (обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї), визначає планування та методи соціальної роботи з отримувачами послуг, а саме:

Жінками, які народили дитину та мають намір відмовитись від неї.

Сім’ями внутрішньо переміщених осіб.

Сім’ями /особами учасників антитерористичної операції.

 Сім’ями (особами), які постраждали від насилля.

Особами, які постраждали від торгівлі людьми.

Особами з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування (від 18 до 23 років).

Особами, які звільнились з місць позбавлення волі та неповнолітніми, які перебувають на обліку в КМСД, які схильні до правопорушень.

Особами, яких стосується проблема ВІЛ/СНІДу.

Особами, які мають нарко-алкозалежність.

Сім`ями та особами з функціональними обмеженнями.

  1. Інформування сімей (осіб) та дітей про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг;
  2. Допомога у вирішенні проблемних питань громадян похилого віку, інвалідів та інших соціально незахищених груп населення ( послуги з інформування, консультування, представництва інтересів в органах, організаціях, установах та закладах системи соціального захисту);
  3. Підготовка питань на розгляд Комісії з питань захисту прав дітей (у разі порушення прав дитини);
  4. Надання соціальних послуг сім’ям (особам), дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі особам, які постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми та у разі потреби здійснює їх соціальний супровід;
  5. Здійснення соціального супроводу сімей (осіб), дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм допомоги в оформленні документів для призначення усіх видів соціальної підтримки та послуг у сфері соціального захисту населення;
  6. Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей (осіб), дітей;
  7. Проведення роботи щодо попередження соціального сирітства (з метою повернення дітей до біологічних сімей із закладів державного утримання);
  8. Пошук кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, попередня робота з кандидатами, сприяння у підготовці пакету документів та направлення для проходження навчання;
  9. Супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, опікунів, піклувальників;
  10. Робота з надання благодійної (гуманітарної) допомоги для дітей з багатодітних, малозабезпечених, прийомних сімей, дітей, які виховуються одним з батьків, сімей учасників АТО, внутрішньо переміщеним особам та дітям з особливими потребами
  11.  Соціально- профілактична робота (щодо формування здорового способу життя, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, попередження сімейного неблагополуччя, попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, формування свідомого батьківства, розвиток волонтерського руху)
  12.  За повідомленням установ виконання покарань здійснення соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
  13. Здійснення контролю   за   цільовим   використанням  державної  допомоги при  народженні  дитини сім’ям, які проживають на території Шумської міської ОТГ.
  14.  Подання пропозиції до проектів міських програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;
  15.  Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності і безпритульності, вчинення дітьми правопорушень;
  16.  Організація і проведення разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.
  17. Надання дитині та особам, які піклуються про неї, необхідної допомоги у запобіганні та виявленні випадків жорстокого поводження з дитиною, передання інформації про такі випадки для розгляду до відповідних уповноважених законом органів для проведення розслідування та вжиття заходів шодо припинення насильства;
  18. Ведення обліку дітей, які залишились без піклування батьків, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально – реабілітаційних центрів;
  19. Фото без описуТимчасове влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-біженців і дітей, які потребують додаткового або тимчасового захисту, розлучених із сім’ями;
  20. Забезпечення представництва інтересів дітей у суді;
  21.  Забезпечення підготовки рішення опіки та піклування про негайне відібрання дитини ( в разі виникнення загрози життю та здоров’ю дитини) та забезпечує його виконання і встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
  22. Вжиття заходів щодо захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
  23. Визначення органами опіки та піклування одного з батьків, який проживає окремо, у вихованні дитини виходячи з її інтересів ( в разі, коли батьки не можуть дійти згоди щодо такої участі).
 1. Відділення має право:
 1. Подавати пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми та сім’ями (особами);
 2. Подавати пропозиції до проектів міського бюджету з питань, що належать до його компетенції;
 3. Залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах;
 4. В установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;
 5. Вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей (осіб), дітей.
 1. Порядок ведення документообігу надання соціальних послуг. Працівники відділення здійснюють документообіг відповідно до чинного законодавства.

Облікові документи складаються з:

- Форм додатків № 1 - 12 «Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 866 від 24 вересня 2008 року.

- Журналу обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України № 27 від 20.01.2014 року.

- Форм обліку соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України № 450 від 09.07.2014 року.

- Повідомлення/інформація про дитину, сім’ю (особу), яка перебуває у складних життєвих обставинах;

- Картка обліку роботи з сім’єю (особою);

- Акт оцінки потреб дитини та її сім’ї (початкова оцінка);

- Акт оцінки потреб сім’ї (особи) (початкова оцінка)

- Акт оцінки потреб дитини та її сім’ї, сім’ї (особи) (комплексна оцінка);

- План соціального супроводу сім’ї (особи);

-Індивідуальний план соціального супроводу потенційного отримувача соціальних послуг;

- Направлення сім’ї (особи) до іншого суб’єкта

- Звіт за результатами соціального супроводу сім’ї (особи);

- Інформація щодо обліку потенційних отримувачів соціальних послуг;

- Картки отримувачів послуг та путівки на проведення групового заходу (Наказ Держсоцслужби Від 24.05.2007року № 24 «Про затвердження інструкції з обліку роботи з отримувачами послуг в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»);

 • Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання сім’ї (особи),  яка потребує надання соціальних послуг, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України №266 від 05.05.2014 року.

 

 

 1. Управління відділенням

 6.1. Відділення очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку Директором комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Шумської міської ради.

6.2. Завідувач відділення повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи за фахом не менш як три роки.

6.3. Завідувач відділення  :

 - здійснює загальне керівництво діяльністю відділення;

- організовує роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених завдань, законність прийнятих ним рішень;

 - забезпечує якісне обслуговування громадян та веде облік наданих послуг;

- розробляє посадові обов’язки працівників відділення;

- подає адміністрації центру пропозиції щодо роботи відділення;

- звітує про роботу відділення;

- організовує заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних умов, пожежної безпеки тощо.

 1. Фінансово-господарська діяльність

            Фінансово-господарська діяльність відділення  здійснюється відповідно до кошторису, штатного розпису комунальної установи, затверджених у встановленому порядку.

 1. Інформація про отримувачів послуг є конфіденційною.

Збирання, зберігання та використання цієї інформації здійснюються з додержанням вимог Конституції України та Законів України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації" та "Про захист персональних даних".

 

Директор комунальної установи

«Центр надання соціальних послуг»

Шумської міської ради.                                                                       С.О.Петрук

 

 

Положення "Про відділення соціальної допомоги вдома КУ "Центр надання соціальних послуг" Шумської міської ради

Положення "Про відділення денног перебування для осіб похилого віку та інвалідів"

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь