Шумська міська рада - об'єднана територіальна громада

Тернопільська область, Кременецький район

2024

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА

Відповідно до статті 13 Закону України “Про охорону праці” роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці, які будуть відповідати усім правовим актам, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у сфері охорони праці.

Система управління охороною праці (СУОП) — це частина загальної системи управління організацією виробничого процесу, яка сприяє запобіганню нещасним випадкам та професіональних захворювань на виробництві, а також зниженню рівня небезпеки для третіх осіб, і включає в себе комплекс взаємопов'язаних заходів спрямованих на виконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.

Головна мета управління охороною праці — створення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці, покращення виробничого побуту, запобігання травматизму та профзахворювань.

Суб'єктом управління в СУОП на підприємстві є керівник (головний інженер), а в цехах, на виробничих дільницях і в службах — керівники відповідних структурних підрозділів і служб.

Організаційно-методичну роботу по управлінню охороною праці, підготовку управлінських рішень і контроль за їх своєчасною реалізацією здійснює служба охорони праці підприємства, яка підпорядкована безпосередньо керівнику підприємства (головному інженеру).

Суб'єкт управління аналізує інформацію про стан охорони праці в структурних підрозділах підприємства та приймає рішення спрямовані на приведення фактичних показників охорони праці у відповідність з нормативними.

Об'єктом управління в СУОП є діяльність структурних підрозділів та служб підприємства по забезпеченню безпечних і здорових умов праці на робочих місцях, виробничих дільницях, цехах та підприємства в цілому. Охорона праці базується на законодавчих, директивних і нормативно технічних документах. При управлінні охороною праці не повинні прийматися рішення і здійснюватися заходи, які суперечать чинному законодавству, державним нормативним актам про охорону праці, стандартам безпеки праці, правилам і нормам охорони праці.

Основними принципами управління охороною праці є:

 • Забезпечення пріоритету збереження життя і здоров'я працівників;

 • Гарантії прав працівників на охорону праці;

 • Діяльність, спрямована на профілактику та попередження виробничого травматизму та професійних захворювань;

 • Наукова обґрунтованість вимог охорони праці, що містяться в законодавстві, галузевих правилах щодо охорони праці, а також у правилах безпеки, санітарних і будівельних нормах і правилах, державних стандартах, організаційно-методичних документах, інструкціях з охорони праці;

 • Наявність кваліфікованих спеціалістів з охорони праці;

 • Планування та постійне проведення заходів з охорони праці;

 • Неухильне виконання вимог охорони праці роботодавцем та працівниками, відповідальність за їх порушення.

Основні завдання управління охороною праці:

 • Навчання і пропаганда знань працівників безпечним методам роботи (відповідно до ГОСТ 12.0.004-79);

 • Забезпечення безпеки технологічних процесів, виробничого обладнання, інструментів, будівель і споруд;

 • Нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці;

 • Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;

 • Забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку;

 • Організація лікувально-профілактичного обслуговування;

 • Професійний відбір працівників з окремих професій;

 • Вдосконалення нормативної бази з питань охорони праці.

Отже, кожен роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Це дасть можливість уникнути виробничого травматизму і професійних захворювань працівників та підвищить ефективність роботи підприємства в цілому.

Основні нормативно-правові акти з охорони праці

Закон України “Про охорону праці” (із змінами) від 14 жовтня 1992 року №2694-XII, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text

Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників від 29 грудня 2004 року № 336, https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04#Text

Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, затверджене наказом Держгірпромнагляду України від 21 березня 2007 року №56, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0316-07#Text

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства, затверджене наказом Держгірпромнагляду України від 21 березня 2007 року №55, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0311-07#Text

Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 15 листопада 2004 року №255, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1526-04#Text

Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці від 07 лютого 2008 року https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001641-08#Text

 

Головне управління

Пенсійного фонду України

в Тернопільській області

 

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам з 1 квітня 2024 року

Порядок проведення перерахунку пенсій пенсіонерам, які продовжують працювати, визначено частиною четвертою статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», постановою Кабінету Міністрів від 23 лютого 2024 року №185 та постановою правління Пенсійного фонду України від 18 травня 2018 року №10-1.

Так, з 1 квітня пенсії автоматично перераховують пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на  1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки.

Якщо на 1 березня 2024 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу. При цьому пенсія може обчислюватись із того заробітку, з урахуванням якого обчислено пенсію при її призначені чи попередньому перерахунку, або, якщо доцільно, враховується в тому числі заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення/попереднього перерахунку пенсії. Доцільність перерахунку з урахуванням і стажу і заробітної плати, одержаних після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, визначається індивідуально для кожного пенсіонера.

Водночас показник середньої зарплати (доходу), який було враховано під час  призначення/попереднього перерахунку пенсії, не змінюється.

Якщо після призначення/попереднього перерахунку пенсії на 1 березня 2024 року набутого менше як 24 місяці страхового стажу,  перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через два роки після її призначення/попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу. Заробітна плата для обчислення не змінюється.

Оскільки з 1 січня 2021 року законодавством передбачено щоквартальне подання об’єднаної звітності з єдиного соціального внеску і податку на доходи фізичних осіб замість щомісячного, строки подання такої звітності – протягом 40 календарних днів після останнього дня звітного кварталу. Відповідно, станом на 1 квітня 2024 року Головне управління не володіє даними про страховий стаж та заробітну плату за січень та лютий 2024 року. Отже, дата проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонером – 1 квітня 2024 року. Водночас перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (строк подачі звітів - до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці, починаючи з квітня.

 

Важливо!

При цьому працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, такий перерахунок буде проведено у разі, якщо вони досягли пенсійного віку.

 

До відома! 

У випадку, якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набуває стажу, достатнього для обчислення пенсії в мінімальному розмірі, а це не менше як 35 років у чоловіків і 30 років у жінок, тоді за його заявою проводиться відповідний перерахунок незалежно від того, скільки часу минуло після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

 

Довідково! 

На обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільській області перебуває 55,8 тис. працюючих пенсіонерів, їх середній розмір пенсії складає 4340,00 грн.

 

 

Головне управління

Пенсійного фонду України

в Тернопільській області

Доплати до пенсії для пенсіонерів, яким виповнилось 70 років і більше

 

Особам, яким виповнилось 70 років і більше, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік (10340,35 грн) встановлюється щомісячна компенсаційна виплата в розмірі:

 • до 570 грн – людям старше 80 років;

 • до 456 грн – людям віком від 75-80 років;

 • до 300 грн – людям віком від 70-75 років, у межах зазначеного розміру (10340,35 грн).

Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли зазначеного віку (70, 75 чи 80 років) встановлюється і виплачується з дати досягнення зазначеного віку, незалежно від виду пенсії; закону, відповідно до якого призначена пенсія; тривалості страхового стажу та факту роботи.

З 1 березня 2024 року, якщо при нарахуванні вищезазначеної компенсаційної виплати загальний розмір пенсійних виплат, у осіб:

 •  яким виповнилося 80 років, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", та мають страховий стаж 20/25 років – не досягає 3 370 грн, таким особам надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків;

 • віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", та мають страховий стаж 30/35 років – не досягає 3 240 грн, таким особам надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків;

 • віком до 70 років, які мають страховий стаж 30/35 років, які отримають пенсії, призначені відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" – не досягає 2 980 грн, таким особам надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків.

Додатково зазначаємо, що якщо в осіб, яким виповнилося 70 років і більше, страховий стаж становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з розміру 3 240 гривень. При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб, яким виповнилося 80 років і більше, не може бути меншим, ніж 3 370 грн, а в осіб у віці від 75 до 80 років не може бути меншим, ніж 3 240 гривень.

Такі доплати нараховуються органами Пенсійного фонду України автоматично, без звернення зазначених осіб до Пенсійного фонду.

 

Головне управління

Пенсійного фонду України

в Тернопільській області

ЗАПИТУЄТЕ-ВІДПОВІДАЄМО

1 квітня 2024 року особі виповнилося 80 років. Компенсаційної виплати в сумі 570 грн не встановлено, розмір пенсії збільшився лише на 114 грн.

Особам, яким виповнилось 75 років, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік (10 340,35 грн) виплачувалася щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 456 грн. З дати досягнення 80 років замість виплати 456 грн встановлюється щомісячна компенсаційна виплати в розмірі до 570 грн, тому розмір пенсії збільшився лише на 114 грн.

 

Головне управління

Пенсійного фонду України

в Тернопільській області

 

Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності

 

Відповідно до статті 17 Закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:

1) 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу)  застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;

2) 60 відсотків середньої заробітної плати (доходу)  застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п’яти років;

3) 70 відсотків середньої заробітної плати (доходу)  застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років;

4) 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу)  застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років.

Окрім того, 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) також виплачують застрахованим особам, що мають певні пільги:

 • особам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 • одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи;

 • ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України;

 • особам віднесеним до жертв нациських переслідувань;

 • особам реабілітованим відповідно до Закону України Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу;

 • донорам, які мають право на пільгу, передбачену статтею 20 Закону України Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові.

Важливо! Застраховані особи, страховий стаж яких за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку становить менше шести місяців, мають право на оплату днів тимчасової непрацездатності в розмірі, який визначається виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Необхідно знати, що допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов`язаної з нещасним випадком на виробництві, також оплачується під час перебування у щорічній (основній чи додатковій) відпустці.

 

Окремі правила діють також для працівників або гіг-спеціалістів, які є резидентами Дія Сіті. Для них розмір лікарняних залежить від суми заробітної плати (доходу), з якої сплачено страхові внески, незалежно від страхового стажу.

 

Головне управління

Пенсійного фонду України

в Тернопільській області

Отримання пенсій, пільг, житлових субсидій та соціальних страхових виплат через банківські установи зручно, просто та безпечно

 

Отримання пенсій, пільг, житлових субсидій та соціальних страхових виплат через банківські установи є зручним, простим і безпечним способом. Використання банківських сервісів дозволяє отримати доступ до особистого грошового потоку в зручний спосіб, а також забезпечує захист і безпеку фінансового стану. Більше того, це дозволяє ефективно використовувати різноманітні фінансові послуги, такі як електронні перекази, оплата рахунків тощо.

Щорічно Пенсійний фонд України визначає перелік банків, які можуть надавати послуги по виплаті коштів та вибирає для співпраці надійні банківські установи з відмінною репутацією та системами безпеки, щоб забезпечити захист фінансового благополуччя.

За умовами Пенсійного фонду України відкриття та обслуговування рахунку в банку є безкоштовним.

Обираючи банк в якому особа планує отримувати свої виплати, необхідно звернути увагу на: наявність відділення, яке розміщується близько до постійного місця проживання/перебування та банкоматів, а також банків-партнерів, у банкоматах яких теж можна безкоштовно знімати готівку з картки.

Переваги отримання виплат через банківські установи:

– відсутність черг;

– можливість отримання готівки в будь-який зручний для громадян час (24 години на добу, 7 днів на тиждень через мережу банкоматів);

– зняття з поточного рахунку, як усієї зарахованої суми, так і її частини, а на залишок коштів банком нараховуватимуться відповідні відсотки у порядку й розмірах, зазначених у договорі;

– можливість розраховуватися пластиковою карткою, через Google Pay/Apple Pay за товари та послуги, здійснювати оплату комунальних послуг тощо;

– банківські установи надають велику кількість послуг, серед яких СМС-інформування. При поступленні коштів на картковий рахунок банк повідомляє особу СМС-повідомленням на особистий мобільний номер телефону;

– можливість дати банку розпорядження регулярно робити платежі з рахунку, оплачуючи в такий спосіб комунальні та інші послуги, а також робити регулярні перекази на будь-який інший рахунок;

– можливість оформлення доручення на отримання коштів.

Для оформлення рахунку в банку, який уповноважений Пенсійним фондом України виплачувати пенсії, пільги та житлові субсидії, соціальні страхові виплати клієнтам через рахунки, які відкриті в цьому банку, необхідно подати наступні документи: оригінал паспорта, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків. Після чого подати заяву до органу Пенсійного фонду України, за місцем проживання/перебування, з інформацією про реквізити карткового рахунку для подальшого перерахування виплат.

За бажанням особа може перейти на обслуговування з одного банку в інший, який для нього є більш зручним. Для цього необхідно звернутися до відділення банку, в якому була оформлена пластикова карта і письмово повідомити банк про закриття карткового рахунку і відкрити його в іншому банку.

Головне управління Пенсійного фонду в Тернопільській області співпрацює із 25 банками, які здійснюють свою діяльність на території області: ПАТ КБ «ПриватБанк»,  ВАТ «Державний ощадний банк»,  ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укргазбанк», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», ПАТ «Перший український Міжнародний банк», ПАТ «Акцент Банк», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Ідея Банк», ПАТ АКБ «Банк Львів», АТ «ОТП Банк»,  ПАТ «АК «РАДАБАНК», АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Креді-Агріколь Банк»,  ПАТ «Юнекс», ПАТ «Південний», ПАТ КБ «Правекс-банк», ПАТ «КБ «Акорд Банк», ПАТ «Банк Альянс», ПАТ «КБ ГЛОБУС», ПАТ «МТБ Банк», АТ «КОМІНБАНК», АТ «Універсал Банк».

  

Головне управління

Пенсійного фонду України

в Тернопільській області 

 

Пенсійний фонд інформує!!!

 

Керівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, фізичним особам-підприємцям, фізичним особам, які забезпечують себе роботою самостійно!

 

Відповідно до Закону України від 05 лютого 2021 року
 №1217-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівників в електронній формі», відомості про трудову діяльність працівника, фізичної особи-підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі подаються в будь-який період протягом 5 років з дня набрання чинності цього закону (10 червня 2021 року) на оцифрування до Пенсійного фонду України.

Першочергово подаються відомості про осіб, які найближчим часом набувають права на призначення пенсійних виплат та корегування (внесення змін) у раніше оцифровані дані про трудову діяльність.

 

АЛГОРИТМ ПОДАННЯ РОБОТОДАВЦЯМИ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ НА ОЦИФРУВАННЯ:

 

1. УВІЙТИ до кабінету страхувальника за КЕПом на ВЕБПОРТАЛІ електронних послуг Пенсійного фонду України: portal.pfu.gov.ua;

2. ОБРАТИ в розділі «Комунікації з ПФУ» підрозділ «Відомості про трудові відносини працівника»;

3. ЗАПОВНИТИ дані про працівника, ПРИКРІПИТИ кольорову скан-копію трудової книжки, ПІДПИСАТИ;

4. НАТИСНУТИ «Відправити до ПФУ».

 

Головне управління

Пенсійного фонду України

в Тернопільській області

 

Пенсійне забезпечення

працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення

 

З 11 жовтня 2017 року Законом України від 03 жовтня 2017 року №2148-VІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» до пенсійного законодавства внесено зміни стосовно призначення пенсій за вислугу років, зокрема – пунктом 2-1 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон №1058) передбачено право на пенсію за вислугу років працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за умови, якщо вони на день набуття чинності, тобто станом на 11 жовтня 2017 року, мають вислугу років, необхідну для призначення такої пенсії.

Перелік посад і закладів, робота в яких зараховується до спеціального стажу для призначення пенсій за вислугу років зазначеній вище категорії працівників по 10 жовтня 2017 року включно, визначені Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року №909 (далі — Перелік №909).

Таким чином, право на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності стажу роботи за спеціальністю станом на:

 • 1 квітня 2015 року – не менше 25 років;

 • 31 грудня 2015 року – 25 років 6 місяців;

 • 11 жовтня 2017 року – 26 років 6 місяців.

До спеціального стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років, не зараховуються періоди роботи на відповідних посадах після 11 жовтня 2017 року.

При визначенні права на зарахування до спеціального стажу певного періоду роботи, перевіряється на відповідність вказаному Переліку як сама посада, так і заклад, де працює особа. Водночас допускається підсумування стажу за періоди роботи в закладах і установах як освіти, так і охорони здоров’я та соціального захисту. Форма власності закладу та його відомча належність не мають значення при визначенні права на зарахування до стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років.

Спеціальний стаж роботи визначається лише за основним місцем роботи у відповідності із записами у трудовій книжці. Час роботи за сумісництвом, час навчання за спеціальністю до такого стажу не зараховується.

Важливо пам’ятати, що пенсія за вислугу років призначається з дня звернення за умови звільнення з посади, що дає право на таку пенсію. У разі працевлаштування за спеціальністю виплата пенсії припиняється і поновлюється з наступного дня після звільнення. 

Робота на посадах, які не дають права на пенсію за вислугу років, не позбавляє права особи на отримання такого виду пенсії. Якщо в період одержання пенсії за вислугу років особа досягає пенсійного віку, доцільно звернутися до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання із заявою про перехід на пенсію за віком. За таких умов після досягнення пенсійного віку, одержуючи пенсію за віком, можна працювати на посаді, що дає право на пенсію за вислугу років. Сам факт досягнення пенсійного віку без призначення пенсії за віком такого права не дає.

Також доречно пам’ятати, що працівникам освіти, які не скористаються правом на дострокове призначення пенсії за вислугу років, і які на час досягнення пенсійного віку працюють в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, що дають право на призначення пенсії за вислугу років та мають страховий стаж роботи на таких посадах: чоловіки — 35 років, а жінки 30 років (згідно із пунктом 7-1 Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та Порядком обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги, та її виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року1191), під час призначення пенсії за віком буде виплачено грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій, розрахованих на день її призначення.

Важливо! Слід звернути увагу, що при призначенні пенсії за вислугу років при обчисленні спеціального стажу форма власності закладу не має значення. Основним фактом є наявність закладу та відповідної посади в Переліку №909. В той же час при визначенні права на одержання грошової допомоги до спеціального стажу 30 (35) років зараховується час роботи на посадах, що дають право на призначення пенсій за вислугу років, виключно в установах державної або комунальної форми власності. Ще однією необхідною умовою є факт роботи на відповідній посаді в установі державної або комунальної форми власності на час досягнення пенсійного віку.

 

Головне управління

Пенсійного фонду України

в Тернопільській області

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь